Biografie
Rogier Fokke (1952) heeft na zijn studie sociologie in Tilburg
de -toenmalige- Academie voor Fotografie in Haarlem gevolgd en
werkt sinds 1989 als freelance fotograaf in/vanuit Amsterdam voor
diverse dag- en weekbladen, culturele instellingen, maatschappelijke
organisaties, websites en particuliere opdrachtgevers.

Sinds enkele jaren werkt hij, naast zijn opdrachtwerk, aan langlopende
projecten, zoals de serie 'De Zee bij', 'Stadsranden van Amsterdam', een fotoboek over Colombia
en de portretserie 'Hierheen', met portretten van migranten.

Zijn specialisatie is portret- en reportagefotografie.

Vanaf 1991 lid van GKf-beroepsvereniging van fotografen, sinds 2015 een platform van Dupho.